Privacy Policy - Disclaimer

Sani Dream (Sanidream.nl) neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

Sanidream.nl hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van Sanidream.nl, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met Sanidream.nl en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op Sanidream.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Persoonsgegevens

Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om Sanidream.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.


Disclaimer

Sani Dream (kvk: 62773801), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot sanidream.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Sanidream.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Sanidream.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sanidream.nl.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sanidream.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sanidream.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sanidream.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.